Network Terimleri

Paylaş

802.1q VLAN tagging protokol.
Accounting Raporlama.
Advanced feature İleri düzey özellikler.
Agreement Anlaşma.
Appliance Özel bir teknolojiyi donanımsal olarak gerçekleştiren cihaz.
Authentication Kimlik doğrulama.
Authorization Yetkilendirme.
Autnomous Cisco AP lerde bir IOS türü (Bağımsız yönetilen).
Auxiliary VLAN Yardımcı VLAN.
Banner Bilgilendirme metni.
Best effort Sıradan hizmet (QoS).
Bridge Köprü
Bridging Köprüleme.
Buffer overflow Tampon hafıza kapasitesinin aşımı.
Building access Switchlerde bir erişim düzeyi.
Call agent Telefon sisteminde çağrı yöneticisi.
Campus core Kampüs çekirdeği.
Circuit-switched Devre anahtarlama.
Cisco Amerika kökenli, bir network firması.
Classfull IP adreslemede sınıf gözeten.
Classification Sınıflandırma.
Classless IP adreslemede sınıf gözetmeyen (sınıfsız).
Composite metric IGRP Protokolünde en iyi yol seçimi yapılması.
Congestion management Sıkışma kontrolü (QoS).
Convergence Routing protokllerinde netleşme.
Cost Maliyet, bedel.
Count to infinity Sonsuza dek sayma.
Defending Savunma, Korunma.
Delay Geçikme (QoS).
Dial-on-demand İsteğe bağlı arama.
DiffServ Differentiated Services (QoS).
Discontinuous Süreksizlik.
Discovery Keşif.
Distance vector Bir yönlendirme protokolü (RIP ve IGRP tarafından kullanılır).
Edge port Kenar port.
Encapsulation Zarflama, Sarmalama, kapsülleme.
Encryption Kripto.
End–to–end Uçtan uca.
Enterprise Kurumsal.
Ethernet OSI L2 LAN protokolü.
Extended Genişletilmiş
Filtering Filitreleme, süzme.
Firewall Güvenlik duvarı.
Frame-Relay Bir OSI 2nci katman WAN protokolü.
IEEE 802.11a Bir kablosuz ağ standartı (54 Mbps – 5 Ghz).
IEEE 802.11b Bir kablosuz ağ standartı (11 Mbps – 2.4 Ghz).
IEEE 802.11g Bir kablosuz ağ standartı (54 Mbps – 2.4 Ghz).
IEEE 802.11n Bir kablosuz ağ standartı (54 Mbit/s to 600 Mbit/s – 2.4/5 Ghz).
Infrastructure Alt yapı
Integrity Bütünlük.
Interconnection Ara bağlantı.
InterVLAN VLAN lar arası
Jitter Paket geçikme(delay) düzensizliği (QoS).
LightWeight Cisco AP lerde bir IOS türü (Merkezi yönetilen).
Link efficiency İletişim hattının daha verimli kullanılması (QoS).
Link state Bir yönlendirme protokolü (OSPF ve IS-IS tarafından kullanılır).
Link state Bir yönlendirme protokolü
Load sharing Yük paylaşımı.
Location Yer.
Loop Döngü.
Loop guard Döngü koruyucu.
MAC Medya erişim kontrolü.
MAC address Medya erişim kontrolü adresi.
MAC flooding Bir saldırı türü.
Man–in–the–middle Ortadaki adam saldırısı.
Map İlişkilendirme.
Marking İşaretleme.
Multilayer Switch Çok katmanlı anahtarlama.
Multipoint Çoklu bağlantı noktası.
Multipoint Ortadaki adam saldırısı.
Native VLAN IEEE 802.1q’da tanımlı bir fonksiyon.
Network Ağ.
One-step lockdown Bir cihazı tek adımda güvenli hale getirmek.
Overhead Yük.
Overload Aşırı yüklenme.
Packet inspection Paket kontrolü.
Password attack Şifre çözme(kırma) girişimi.
Point-to-point Uçtan-uca.
Poison reverse Yönlendirme döngülerini önlemeye yarayan bir mekanizma.
Policy Politika.
Port Servis adresi.
Port (Interface) Bağlantı noktası.
Port redirection Port yönlendirme.
Pre-classify Ön sınıflandırma.
Pre-shared key Ön tanımlı anahtar.
Proposal Öneri, teklif.
Proxy Temsilci.
Queueing Kuyruk (QoS).
Rate-limiting Hız sınırlaması.
Rogue Sahte.
Root bridge Kök köprü.
Route poisoning Yönlendirme döngülerini önlemeye yarayan bir mekanizma.
Route redistribution Routing protokollerinde yol bilgisinin farklı bir metot ile duyurulması.
Routed interface IP adresi verilebilen L3 ara yüz.
Router Yönlendirici.
Routing Yönlendirme.
Routing loop Yönlendirme döngüsü.
Running-config Cisco cihazlarda çalışan konfigürasyonun adı.
Server farm Sunucu kümesi.
Snooping Bir fonksiyonun yetki alanını aşarak bilgi edinme yöntemi.
Split Ayrı.
Split horizon Yönlendirme döngülerini önlemeye yarayan bir teknik
Spoof Aldatmaca.
State Durum.
Stateful Durumsal, duruma dayalı.
Storm Normalden fazla gelen unicast, multicast ve/vaya broadcast trafiği ifade eder.
LACPKablo ile bağlanan birden fazla kabloyu, tek kabloymuş gibi algılanmasını sağlayan protokoldür.
Subnet mask Altağ maskesi.
Summary Özet.
Supervisor engine Şase tabanlı anahtarlarda cihazı kontrol eden ve L3 yönlendirmeyi yapan modül.
Static RouteLocalde bağlı olmayan ağlar el ile tek tek tanıtılır.
Switch Anahtar.
Switching Anahtarlama.
Syslog Sistem durum kayıtları.
Tail drop Paket sıkışması anında sıralı paket atımı.
TCP/IP DoD modeline göre üretilmiş protokol ailesine genel olarak verilen isim.
Virtual ChassisBirden fazla switch’i bağlayan ve bağlı cihazları tek bir cihazmış gibi yönetilmesini sağlayan bi ağ topolojisidir.
Topology Şema, yapı.
Tracking İzleme, takip.
Traffic policing Trafik politikası (QoS).
Traffic shaping Trafik şekillendirme (QoS).
Transform set Dönüşüm seti.
Transparent Bridge Şeffaf köprü.
Triggered update Değişiklik oluştuğu anda zamanlayıcıları beklemeden yapılan güncelleme duyurusu.
ODF PanelFiber optik ek ve sonlandırmaların yapıldığı çekmece.
Trunk Birçok VLAN trafiğini iletebilen anlamında kullanılır.
Trust boundary Güven sınırı (QoS).
Trust exploitation Güven istismarı (QoS).
Virtual Interface Sanal arayüz.
Voice Ses.

Devamını Oku

Son Paylaşılanlar