More

  JUNIPER NETWORKS

  Cisco ve Juniper Komut Karşılıkları

  Cisco Juniper OS showshow | include| match..formal |   display set   configure       configure/editshutdown     disable no shutdowndelete interface <interface> disableno     delete clearclearshow running-configshow...

  Juniper Durum Kontrol Komutları

  ##Log Timeset cli timestampset cli screen-width 200show ntp associations no-resolve | no-moreshow ntp status no-resolve | no-more## Hardware Statusshow chassis hardware | no-moreshow chassis...

  Juniper Config Dosyasını Yedekleme

  Öncelikle her alanda olduğu gibi network alanında da cihazların yedekliliği kadar, cihazlarda bulunan konfigürasyon dosyasının yedekliliğide önem arz etmektedir. Bu yüzden çeşitli yedekleme metotları...

  Juniper Varsayılan Yönlendirme Politikası (Default Routing Policies)

  Juniper varsayılan yönlendirme politikasında çeşitli protokoller aşağıda yer almaktadır. BGP Protocol ; İmportExportKurulan BGP komşuluğundan öğrendiği tüm IPV4 rotaları alır ve inet.0 tablosuna aktarır. Aynı şekilde...

  VRRP Nedir? (Virtual Router Redundancy Protocol)

  VRRP kısaca yönlendirici yedekleme protokolüdür. Birden fazla yönlendiricinin tek bir yönlendirici gibi çalışmasını ve yönlendirme yapmasını sağlar. Bunun için VRRP grupları oluşturularak ilgili konfigürasyonlar...

  Juniper Cihazlar

  EX Series Switches EX2200 (Standalona and Virtual Chassis) EX2200-C (Standalona and Virtual Chassis) EX3200 EX3300 (Standalona and Virtual Chassis) EX4200 (Standalona and Virtual Chassis) EX4500 (Standalona and Virtual Chassis) EX4550 (Standalona...

  Juniper Network Hiyerarşik Tasarım

  Juniper Network Hiyerarşik Tasarım

  Juniper IDL/IFL/IFF/IFA

  Juniper IDL (Interface Device) Juniper IFF (Interface Family) Juniper IFA (Interface Address) Juniper IFL (Interface Logical) Interface IDL IDL 'yi kısa ve öz şöyle anlatabiliriz. IDL fiziksel olarak...

  Virtual Chassis Nedir?

  Virtual Chassis, bir ağ teknolojisidir. Bu ağ teknolojisi birden fazla switch'i tek bir cihaz gibi çalışmasını ve yönetilebilmesini sağlamaktadır. Virtual Chassis 10 cihaza kadar...

  Güncel Yazılar