Ubuntu 16.04 Üzerinde Docker Kurulumu

ALTERNATİF 1 (Direkt Ubuntu yolunu kullanarak)

Bu komut ile en güncel docker sürümünü kuruyoruz.

 $ sudo apt-get install docker.io

Daha sonrasında bir update çekerek test için bir hello-word oluşturuyoruz.

$ sudo apt-get update
$ sudo docker run hello-world

ALTERNATİF 2 (Direkt Docker yolunu kullanarak)

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
$ sudo docker run hello-world

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir