Ubuntu 16.04 Üzerinde Docker Kurulumu

Paylaş

ALTERNATİF 1 (Direkt Ubuntu yolunu kullanarak)

Bu komut ile en güncel docker sürümünü kuruyoruz.

 $ sudo apt-get install docker.io

Daha sonrasında bir update çekerek test için bir hello-word oluşturuyoruz.

$ sudo apt-get update

$ sudo docker run hello-world

ALTERNATİF 2 (Direkt Docker yolunu kullanarak)

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –

$ sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable”

$ sudo docker run hello-world

Devamını Oku

Son Paylaşılanlar