Vlan Trunk Nedir?

Paylaş

Vlan Trunk nedir? Vlan Trunk, birden fazla vlan data paketlerinin portlar arasında haberleşebilmesini sağlayan yapılandırmadır.

Örnekle ilerleyelim.

Yukarıda görüldüğü üzere 2 adet switch’imiz ve bunlara bağlı vlan’ları görüyoruz. Bu vlanların birbiriyle haberleşebilmesi için tek bir port olan, switchlerin birbirine bağlı olduğu ethernet portundan geçmek zorundalar.

Bu noktada switch’lerin birbirine bağlı olduğu portu trunk yapmanız gerekmektedir ki, birden fazla vlan’ların data paketleri port üzerinden geçebilsin. Trunk yapılmaz ise ne olur ?

Trunk yapmadığınız takdirde vlan’lar birbirleriyle iletişim kuramayacaktır. Çünkü trunk yapılmadığı sürece, yukarıdaki örnekte görülen vlan’lar ilgili porttan geçemeyecektir.

“Trunk yapılandırması, switch’lerin birbirine bağlı portlarında yapılır.”

Trunk yapılandırması Cisco‘da nasıl yapılır;

Öncelikle switch tarafına bağlı olan portumuza giriyoruz,

Switch1(config)#interface gigabitEthernet 0/2

Sonrasında ilgili “Trunk” komutumuzu giriyoruz.

Switch1(config-if)#switchport mode trunk

Trunk yapılandırması Juniper‘da nasıl yapılır;

Switch1#set interface ge-0/0/2 unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk

Devamını Oku

Son Paylaşılanlar